Tarot

PERNILLE BERNITT SOMMER

STORYTELLER & INTUITIVE READER

Hvad er Tarot?

Tarot er et særligt sæt spillekort. De kaldes også Tarok eller Thora Rota. Det forekommer sandsynligt, at disse ældgamle mystiske kort er blevet hjembragt til det sydlige Europa af krigere, muligvis tempelriddere, fra saracenerne eller en af de mystiske sekter, der blomstrede i Syrien. Traditionen går videre og antyder, at de oprindelig kom fra Ægypten. Grev de Gebelin mente, at ordet Tarot var afledt af to ægyptiske ord, Tar, der betød vej, og Ro, der betød royal, kongelig. Tilsammen angiver de således "den kongelige vej til visdom". Et fransk hemmeligt selskabs talsmand giver en beretning om disse kort, som i uddybet form var grundlaget for indvielsen i De ægyptiske mysterier, når hvert kort blev udforsket for sig. Schuré antyder noget i samme retning i De hermetiske mysterier.

 

De tarotsæt der bruges i dag indeholder

78 kort, hvoraf 22 er trumfkort og må betragtes som nøglekortene. Disse trumfkort svarer til de 22 bogstaver i det hebræiske alfabet. De øvrige 56 kort er inddelt i fire kulører (som alm. spillekort), der hver især knytter sig til et af de fire elementer:

 

Stave = ild (klør i alm. spillekort)

Bægre = vand (hjerter)

Sværd = luft (spar)

Mønter = jord (ruder)

 

Carl Jung, grundlæggeren af analytisk psykologi, arbejdede med arketyper og symboler (som er essensen af Tarot) og anerkendte, at netop Tarot er et kraftfuldt værktøj til selvindsigt og -refleksion.

 

Kilde: R. G. Torrens 'The Golden Dawn'

"The big question is whether you are going to be able to say a hearty yes to your adventure."

 

- Joseph Campbell

 

Tarot er ikke mærkeligt! Det er ikke magi, som nogle måske tror, men nærmere magisk i sin måde at bringe mennesker til indsigt. Tarot er et værktøj, der får dig til at reflektere over, hvem du er, hvordan du bedst udnytter det, du kan, og hvordan du i det hele taget vælger at bruge det liv, du er blevet tildelt. For mig er det livsvisdom i billedform, som kan forstås og bruges af alle, der er åbne for og interesserede i at udvikle sig som menneske.

 

Jeg har altid interesseret mig for psykologi og personlig udvikling samt for den visdom, der synes at ligge gemt i et ethvert menneske. En visdom man måske også kan kalde for intuition eller udvidet bevidsthed afhængigt af, hvem man spørger. Jeg går ikke så meget op i, hvad vi kalder det, men interesserer mig mere for alle de ressourcer, vi faktisk hver især rummer uden altid at være klar over det. I mit arbejde med tarotkortene og deres symbolik har jeg over årene fået mere og mere adgang til denne såkaldte visdom, som jeg i den grad gør brug af i mine sessioner, - deraf navnet ‘intuitiv tarot’. Jeg har ydet coaching og lagt tarot for folk både nationalt og internationalt igennem en del år.

 

Trods det ‘ikke-mærkelige’ ved tarot er min tilgang til kortene alligevel lidt skeptisk, hvilket vil sige, at jeg ikke opfatter dem som udtryk for en skæbnebestemt fremtid. Livet former sig ud fra de valg vi træffer, hvilket understøttes af denne sætning: Det handler ikke om, hvordan man har det, men hvordan man ta´r det. Vi træffer valg på baggrund af den måde, vi ser os selv og verden på, hvorfor vi kun kan træffe andre valg, hvis vi ser os selv og verden, og dermed livet, på nye måder. Den gode tarot-session åbner op for en dyberegående samtale, der muliggør forståelse og håndtering af en ellers vanskelig eller uforståelig situation. Kortene vil enten introducere nye perspektiver på livet eller bekræfte, hvad vi allerede er klar over, men åbenbart skal mindes om.

 

60 min. session:: 650 kr.

 

© Pernille Bernitt Sommer 2019