Undervisningsforløb

PERNILLE BERNITT SOMMER

EXPLORER OF LIFE - STORYTELLER & WRITER

 

 

TILBUD OM

UNDERVISNINGS-FORLØB

 

Jeg kan tilbyde et tilrettelagt undervisningsforløb om Israel og Palæstina, der tager hensyn til ønsker og forudsætninger.

 

Undervisningsforløbet kan foregå på dansk eller engelsk efter behov.

 

 

 

EN VERDEN

FACE TO FACE

 

Med venner på begge sider af konflikten er jeg blevet vidne til situationen på en anden måde, end hvis jeg havde slået op i en avis eller tændt for fjernsynet.

 

Et undervisningsforløb

Efter at have skrevet en roman (er udkommet i juni 2017), der beskæftiger sig med den israelske/palæstinensiske konflikt, vil jeg gerne dele og udveksle information og detaljer, som jeg er stødt på via mit researcharbejde. Trods det at romanen er fiktiv, bygger den på virkelige hændelser.

 

Tilbuddet om tilrettelagte undervisningsforløb henvender sig primært til grundskoler, efterskoler, højskoler, handelsskoler og gymnasier og tager udgangspunkt i mit personlige møde med Israel og Palæstina. I dette møde er jeg blevet opmærksom på en række problematikker, som er generelle for de fleste konflikter, og som jeg efterfølgende har forsøgt at sætte mig ind i.

 

At stå ansigt til ansigt med de mennesker for hvem en så kompliceret konflikt er hverdag, har gjort indtryk, ligesom det i den grad har udfordret mit billede af, og forståelse for, de situationer og levevilkår, der finder sted på hver sin side af muren.

 

Udover at indeholde en personlig fortælling forsøger undervisningsforløbet at belyse centrale problematikker i konflikten samt for konflikter generelt.

 

 

 

 

ELSK DIN FJENDE?

 

 

Undervisningen vil tage udgangspunkt i temaer fra romanen

"Elsk din fjende?"

 

Øvelser i undervisningen kan bestå af debatrunder med forudbestemte roller, empati gennem historiefortælling m.m.

 

Eks. på indhold

Udover at basere sig på personlige oplevelser kan undervisningsforløbet bevæge sig omkring følgende overskrifter:

 

1. Hvorfor er denne konflikt værd at vide noget om?

 

2. Hvad er det, der gør situationen så kompliceret?

 

3. Skal vi vælge side, og kan vi?

 

4. Er der udsigt til fred? Hvad skal der til?

 

 

Nogle centrale problematikker knyttet til Israel- og Palæstinaspørgsmålet:

Bosættelser

Muren & Checkpoints

Jerusalem

Flygtningeproblemet (retten til at vende hjem)

Ydet tjeneste i IDF (Israel Defense Forces)

Kampen om offerrollen

Anerkendelse af staten Israel

Selve besættelsen af de palæstinensiske selvstyreområder

Retten til landet

© Pernille Bernitt Sommer